Hvad er akupunktur?

Akupunktur er en vigtig del af traditionel kinesisk medicin, hvis tradition går flere tusinde år tilbage. I de vestlige lande betragtes behandlingsformer som akupunktur og naturmedicin som alternative. I Kina er akupunktur derimod en del af den obligatoriske lægeuddannelse. Akupunktur bygger på teorien om, at mange sygdomme skyldes ubalance i kroppens energi (Qi).

Ved anvendelsen af tynde nåle på akupunkturpunkter, vil kroppens energi igen afbalancere. Dermed vil en lang række sygdomme forsvinde. Desuden bliver kroppens eget immunforsvar styrket og kan derved bedre til forebyggelse af sygdomme.

Hvordan foregår en behandling?

En akupunkturbehandling starter altid med en samtale om problemets opståen og udvikling. Den almene helbredstilstand vurderes, og hvis det skønnes nødvendigt, undersøges f.eks. hjerte, lunger og blodtryk. Diagnosen afsluttes med puls- og tungediagnose.

Puls- og tungeanalysen fastslår præcist den dybere årsag til problemerne, fordi puls og tunge tilsammen afspejler forskellige tilstande i vores indre. Hver kropsdel og hvert organ har sit eget punkt eller egen zone i pulsen og på tungen. Når tilstanden et eller andet sted i kroppen bliver belastet, vil der komme en reflekspåvirkning i den tilhørende zone på tungen og i pulsen. Dernæst isættes nålene, som patienten ligger med i 20-30 minutter.

Akupunktur gives oftest sammen med øreakupunktur, der foregår uden nåle, kinesisk massage, vakuum med sugekopper eller evt. sammen med naturmedicin, alt afhængigt af lidelsens art.

Akupunktur er

  • et godt supplement til almindelig lægelig behandling
  • et godt alternativ til vestlig lægelig behandling
  • en enkel og risikofri måde at behandle sygdomme på
Som tommelfingerregel kan man sige, at akutte lidelser kræver mindre, mens kroniske lidelser kræver længere tid.