Uddannelse og baggrund:

Xiaoli's Akupunkturklinik ejes og bestyres af Xiaoli Du, der har boet i Aalborg siden 1999. Xiaoli er uddannet læge fra Kina. Hendes medicinske speciale er vestlig medicin med den traditionelle kinesiske medicinske baggrund.

Dette har givet overblik over både vestlige og østlige diagnoser og behandlings-metoder, for som man skal i Kina, har Xiaoli taget eksamen i både vestlig og østlig medicin.

Efter i mange år at have arbejdet som læge på et hospital i Kina, har Xiaoli valgt akupunktur som sit primære erhverv.

Ud over sit modersmål kinesisk taler Xiaoli dansk, og hun forstår engelsk og tysk. Arbejdssproget i klinikken er dansk, medmindre kunden ønsker noget andet.